EFOP-1.10.2-17-2017-00035 - Humánerőforrás-fejlesztés a Nagyatádi KórházbanA pályázat adatai:

A kedvezményezett neve: NAGYATÁDI KÓRHÁZ
A projekt címe:Humánerőforrás-fejlesztés a Nagyatádi Kórházban
A szerződött támogatás összege: 149.974.180 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt projektidőszaka és tervezett befejezési dátuma: 2017.07.01. - 2020.12.31.
Projekt teljes azonosító száma: EFOP-1.10.2-17-2017-00035

A projekt szakmai tartalmának bemutatása:

Az EFOP-1.10.2-17-2017-00035 azonosító számú, „Humánerőforrás-fejlesztés a Nagyatádi Kórházban” című pályázat átfogó célja olyan, a humánerőforrás mennyiségi fejlesztését célzó beavatkozások megvalósítása, amelyek által csökkenthetők az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben mutatkozó egyenlőtlenségek, csökken az egészségügyben a betöltetlen álláshelyek száma,
javulnak a munkaerő megtartását szolgáló munkakörülmények és feltételek, valamint a lakosság számára nyújtott ellátások minősége és hatékonysága.
A kórház fejlesztésének konkrét célja, hogy a fekvő- és járóbeteg szolgáltatások humán erőforrás feltételeit javítsa a betöltetlen álláshelyek csökkentésével, a hiányszakmákban dolgozók számának növelésével, a kórházi bérszínvonal emelésével, az elöregedő korösszetételű orvosgárda fiatalításával, valamint a kulcspozícióban dolgozó orvosok túlterheltségének csökkentésével.
A képzettebb, motiváltabb, kevésbé túlterhelt dolgozókkal biztosított egészségügyi szolgáltatások színvonal-emelkedése következtében az ellátási területen élő lakosság számára az egészségügyi szolgáltatásokhoz való nagyobb esélyű hozzáférés, valamint nagyobb egészségnyereség érhető el.
A projekt további konkrét célja egészségügyi mobil teamek létrehozása a kórházban a szélesebb körű és hatékonyabb ellátás biztosítása érdekében.