EFOP-1.10.3-17-2017-00032 - Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekébenA pályázat adatai:

A kedvezményezett neve: NAGYATÁDI KÓRHÁZ
A projekt címe: Képzési programok a Nagyatádi Kórházban
A szerződött támogatás összege: 46 032 840 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt projektidőszaka és tervezett befejezési dátuma: 2017.05.01. - 2019.12.31.
Projekt teljes azonosító száma: EFOP-1.10.3-17-2017-00032

A projekt szakmai tartalmának bemutatása:

A projekt célja, hogy az ellátási területen élők magasabb színvonalú, képzettebb szakdolgozói gárda által nyújtott szolgáltatásban részesülhessenek,
ezáltal javuljon az egészségi állapotuk és a hozzáférési esélyük.
Az egészségügyi ellátórendszer hatékony működéséhez megfelelően képzett, az előírt végzettséggel és gyakorlattal rendelkező orvosokra, szakdolgozókra van szükség a kórházban jelentkező hiányszakmákban.
A Nagyatádi Kórház tizenhét szakdolgozó beiskolázásával tud hozzájárulni a megfelelő mennyiségű és minőségű humán erőforrás biztosításához, és várhatóan javul az egészségügyi ellátás színvonala, így a lakosság egészségi állapota. A kórház megfelelő szakmai kompetenciákat biztosító felső- és középfokú szakképzések,
szakirányú szakmai továbbképzések, egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők új szakképesítésének megszerzése, kompetencia- és hatáskörbővítő képzések támogatása révén kíván hozzájárulni az orvostudomány és a technológiai környezet állandó fejlődése által megkövetelt szakmai elvárásokhoz. A képzések lehetőséget biztosítanak a résztvevő kórházi alkalmazottak számára a technikai– technológiai környezet újdonságainak megismerésére is.
A pályázat részcélja az egészségügyi életpálya vonzóbbá tétele a felsőoktatásban tanulók számára,
továbbá az egészségügyi ellátás homogenitásának és egységesen magas szakmai színvonalának biztosítása által közvetlenül hozzájárulni az életesélyek és az egészségben eltöltött életévek számának növekedéséhez. A képzési programok megvalósítása révén a kórház ellátási területén élők nagyobb eséllyel férnek majd hozzá a magas színvonalú egészségügyi szolgáltatásokhoz;
a gyógyító munka minőségében nem lesznek területi különbségek, tehát Nagyatádon is ugyanazt a minőséget kapja a beteg, mint az ország fejlettebb régióiban.