EFOP-1.8.21-18-2019-00053- Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Nagyatádi KórházbanA pályázat adatai:

A kedvezményezett neve: NAGYATÁDI KÓRHÁZ
A projekt címe: Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Nagyatádi Kórházban
A szerződött támogatás összege: 56 550 889 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt projektidőszaka és tervezett befejezési dátuma: 2019.10.01. - 2020.09.30.
Projekt teljes azonosító száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00053

A projekt szakmai tartalmának bemutatása:

A projekt során helyi infekciókontroll programunkat továbbfejlesztjük, úgy, hogy adaptáljuk egyrészt az országos tisztifőorvos módszertani leveleiben megfogalmazott ajánlásokat,
másrészt a kiemelt projekt módszertani elemeit. A Nagyatádi Kórházban intézményi szinten, és valamennyi fekvőbeteg osztályon szeretné a infekciókontroll–kockázatértékelő rendszert oly módon kialakítani,
hogy hatékonyan felderítésre kerüljenek azok a kockázati tényezők amelyek adott osztályon az egészségügyi ellátás során adott betegnél a fertőzések kialakulásához jelentősen hozzájárulhatnak.
A kockázatértékelés rendszer kialakítása és továbbfejlesztése során szisztematikusan áttekintjük, hogy az intézményben
(illetve valamennyi fekvőbeteg ellátó osztályon) milyen esetleges hiányosságok jelenthetnek infekciókontroll kockázatot és vezethetnek egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kialakulásához,
és ezek alapján milyen intézményi beavatkozások, intézkedések, fejlesztések szükségesek. Az intézkedések meghatározása minden esetben folyamatszemlélet alapján történik,
így nem csak „osztályos” eljárásrendek kerülnek kidolgozásra, hanem olyan általánosan érvényesíthető eljárások, melyek segítségével az általános fertőzésveszély is csökkenthető.
Az egyéni szintű kockázatértékelésnél azon tényezők felmérése történik, amelyek az egészségügyi ellátás során az adott betegnél a fertőzés kialakulásához jelentősen hozzájárulhatnak,
így például az ellátott személy egészségi állapota, alapbetegségei (belső kockázati tényezők), valamint magával az ellátással összefüggő tényezők (külső kockázati tényezők, pl. eszközhasználat).
Célunk az új módszertani levelek alapján kidolgozott helyi eljárásrendekben meghatározott betegellátási standardok szerinti szabályozás gyakorlati alkalmazásának monitorozása,
a kockázati veszélyforrások lehetőség szerinti minimalizálása, általa a betegbiztonság növelése. Az audit eredményeinek rendszeres legalább évenkénti visszacsatolása az érintett osztályok,
IIAB és intézményi vezetés felé. Valamennyi fekvőbeteg osztályon kijelölésre kerül 1-1 fő az infekciókontroll kapcsolattartó,
akik az infekciókontroll tevékenységek végrehajtásáért felelősséget vállalnak. Az infekciókontroll kapcsolattartóknak intézményünkben az osztályokon az osztályos főnővérek lesznek megbízva,
az eljárási rendben meghatározott feladataikat a munkaköri leírásukba tervezzük lefektetni. Az elhívatott vezetés következetes vezetése nélkül nem várható,
hogy megfelelő infekciókontroll struktúra alakul ki az egészségügyi intézményben, és hogy azt megfelelő szakmai tartalommal is megtölti az abban dolgozó személyzet.
Emiatt az infekciókontroll tevékenységet vezetői szintre kívánjuk emelni, a szervezeti kultúra fejlesztésének eszközeként tekintünk az infekciókontroll tevékenységre a kórházban.
Valamennyi dolgozójára kiterjedő belső képzést indítunk, továbbá lefolytatunk egy belső kommunikációs kampányt,
ami a legfontosabb fertőzés megelőzéssel kapcsolatos teendőkre hívja fel a dolgozók és a kórház látogatóinak figyelmét. Az intézményben a helyi viszonyokra adaptálva kidolgozzuk négy
leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés közül három (pneumónia, véráramfertőzés, húgyúti fertőzés) megelőzésére szolgáló ellátási csomagokat, protokollokat.
A Nagyatádi Kórházban a legjelentősebb fertőzési forrást a decubitus jelentette, ezt követi a tüdőgyulladás, majd a húgyúti fertőzés.
Az újonnan kidolgozott ellátási csomagokat kötelező belső képzéseken ismertetjük meg az intézmény dolgozóival.
Az egészségügyi dolgozók infekciókontroll tevékenységekkel kapcsolatos képzése folyamatos.
A helyi kommunikációs terv alapján helyi fertőzés megelőzési kampány érdekében plakátok, kitűzők, tájékoztató anyagok késztése, egyéb szemléletformáló programok megtartása.
Szemléletformáló programunk keretében szeretnénk konkrét jó példákat mutatni a lakosságnak.