Közérdekű adatok a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 1. melléklete szerint (tagolás a jegyzék 2. § (2) bekezdése szerint):

1. Szervezeti, személyzeti adatok
 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
  1.1.1. Menedzsment
  1.1.2. Elérhetőségek
  1.1.3. Térképek - Feltöltés alatt.
  1.1.4. Osztályok
  1.1.5. Rendelések

 1.2. A felügyelt költségvetési szervek
 1.3 Gazdálkodó szervezetek
 1.4 Közalapítványok
 1.5 Lapok
 1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
  1.6.1 Állami Egészségügyi Ellátó Központ /ÁEEK/
  1.6.2 Emberi Erőforrások Minisztériuma /EMMI/
 1.7 Költségvetési szervek

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre.
  2.1.1 Alapító Okirat
  2.1.2 Jogszabályok
  2.1.3 SZMSZ - Feltöltés alatt.
3. Gazdálkodási adatok
 3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések - Feltöltés alatt.
 3.2 Költségvetések, beszámolók
  3.2.1.1 Elemi költségvetés (2014)
  3.2.1.2 Elemi költségvetés (2015)
  3.2.1.3 Elemi költségvetés (2016) 
  3.2.1.4 Elemi költségvetés (2017) 
  3.2.2.1 Éves beszámoló (2013)
  3.2.2.2 Éves beszámoló (2014)
  3.2.2.3 Éves beszámoló (2015)
  3.2.2.4 Éves beszámoló (2016)
  3.2.3.1 Költségvetési szervek előirányzata és teljesítése (2013)
  3.2.3.2 Költségvetési szervek előirányzata és teljesítése (2014) 
  3.2.4.1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatása (2013)
  3.2.4.2 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatása (2014)
  3.2.5.1 2014 évi közbeszerzési terv
  3.2.5.2 2015 évi közbeszerzési terv  
  3.2.6.1 Költségvetési előirányzatok és a teljesítése (2014)
  3.2.7.1 Alapító okirat
  3.2.8.1 Üvegzseb adatok - Feltöltés alatt.
  3.2.9.1 5M Ft feletti összegű szerződések
   - Bluemed Korlátolt felelősségű társaság - Adásvételi, szolgáltatási szerződés.
   - Noritix Kft. adásvételi szerződés 1. közbeszerzési rész
   - Noritix Kft. adásvételi szerződés 3. közbeszerzési rész
  3.2.10.1 Látogatás Higiénés rendje
 3.3 Működés - Feltöltés alatt.


Közbeszerzési adatok nyilvánossá tételi kötelezettsége a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről szerint.

1. Nagyatádi Kórház fejlesztése (Nagyatád, Bajcsy-Zs. E. u.1.) "C" épület földszintjén 
CT diagnosztikai munkahely kialakítása II. - Feltöltés alatt.

Egyéb kötelezettségnek megfelelően közzétett adatok.

2017. évben végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások
által elért energiamegtakarítási eredmények.