Felső vezetők

Dr. Pósa István László

Intézményvezető

foigazgato@nagyatadikh.hu +36 82 504 401

Fisli Zsuzsanna

Koordinációs osztályvezető

fisli.zsuzsanna@nagyatadikh.hu +36 82 504 405

Grofsics Mónika

Mb. Ápolási Igazgató

apig@nagyatadikh.hu
+36 82 504 408

A kórház gazdasági - műszaki szervezete

A gyógyító tevékenység végzéséhez elengedhetetlenül szükség van a különféle kisegítő tevékenységekre is, amelyek a betegellátás hátterében működve biztosítják a gyógyítási tevékenység feltételeit. Ezeknek a tevékenységeknek a formái időszakonként változtak az elmúlt években. Így kiszervezésre került, vagyis külső vállalkozó látja el az intézmény mosodai szolgáltatásait, valamint megszüntettük a főzőkonyhát, s helyette tálalókonyhát működtetünk. A főzést egyik társintézményünk végzi a kórház részére. Megmaradt a varrodai egység, amely az intézeti textíliák folyamatos javítását látja el, a műszaki karbantartó tevékenység, valamint működik az önálló hőenergia szolgáltató egység. A gondokság feladata az épület, a park fenntartás, takarítás, a telefonközpont zavartalan üzemeltetésének biztosítása, valamint a porta szolgálat ellátása. A kórház működtetésének fontos területe az anyag és műszergazdálkodás, valamint a pénzügyi és munkaügyi tevékenység. Ezek a központi igazgatás részét képezik. A Pénzügyi és számviteli osztály a gazdasági igazgató irányításával végzi az éves költségvetés tervezését, vezeti a kötelező számviteli nyilvántartásokat, nyilvántartja az intézményi vagyont, elvégzi az éves költségvetési beszámoló elkészítését. Az informatika csoport munkatársai felügyelik az intézmény informatikai rendszerét, beleértve a gyógyító munkát szolgáló szoftvereket, valamint a pénzügyi, számviteli információkat nyújtó rendszereket. Tartja a kapcsolatot az informatikai szolgáltató szervezetekkel és elvégzi a működő rendszerek folyamatos karbantartását is. Kiemelt feladatuk az intézményi bevételek alapját meghatározó járóbeteg ellátás teljesítményének feldolgozása.


A Gazdasági Igazgatóság vezető munkatársai

Név Beosztás Telefon E-mail
Fisli Zsuzsanna Koordinációs osztályvezető +36 82 504 405 fisli.zsuzsanna@nagyatadikh.hu
Dr. Gara Istvánné Pénzügyi koordinátor +36 82 504 400 | 356 penzugy@nagyatadikh.hu
Ifi Brigitta Munkaügyi koordinátor +36 82 504 406 munkaugy@nagyatadikh.hu
Németh Tibor Műszaki koordinátor +36 82 504 421 muszakvezeto@nagyatadikh.hu
Steiner Krisztián Informatikus +36 82 504 449 it@nagyatadikh.hu
Takács Józsefné Gondnokság vezető +36 82 504 400 | 118 gondnok@nagyatadikh.hu
Babiczné Simon Heléna Tálalókonyha vezető +36 82 504 409 elelemezes@nagyatadikh.hu
Gulyásevics Eszter Beszerzési előadó +36 82 504 400 | 292 logisztika@nagyatadikh.hu

Osztályvezetők

DUÁLIS KÉPZÉS A NAGYATÁDI KÓRHÁZBAN! Tanulóknak